1996 Suzuki Sidekick 1600 4 Cyl Mini Fuse Box Diagram

1996 Suzuki Sidekick 1600 4 Cyl Mini Fuse Box Diagram

1996 Suzuki Sidekick 1600 4 Cyl Mini Fuse Box Map

Fuse Panel Layout Diagram Parts: monitor coupler, duty output terminal, fuse block, ground terminal, diagnosis switch terminal, test switch terminal.