1994 Suzuki Sidekick 1.6MPFI FUse Box Diagram

1994 Suzuki Sidekick 1.6MPFI FUse Box Diagram

1994 Suzuki Sidekick 1.6MPFI FUse Box Map

Fuse Panel Layout Diagram Parts: ground terminal, duty output terminal, fuse block, monitor coupler, diagnosis switch terminal, test switch terminal.